Chính sách khiếu nại

Dưới đây là nội dung chính sách quy định về các vấn đề khiếu nại trên website Hoàng Phúc Photo:

ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI

Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hoàng Phúc Photo cung cấp thông qua trang web https://hoangphucphoto.com. Trong một số trường hợp đặc biệt, khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để thực hiện các yêu cầu giải quyết khiếu nại.

HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

Khi có bất kỳ khiếu nại, phản ảnh hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên trang web https://hoangphucphoto.com, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi thông tin qua email, điện thoại, văn bản đến địa chỉ tiếp nhận như sau:

 • Hotline:0395 274 247
 • Email: admin@hpphotoshop.com

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin
  Phòng Hỗ trợ Khách hàng của Hoàng Phúc Photo sẽ có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh và khiếu nại của khách hàng và xác nhận chính thức, bằng email hoặc giấy xác nhận, về việc tiếp nhận thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
 • Bước 2: Xem xét và phản hồi khiếu nại
  Bộ phận phụ trách của Hoàng Phúc Photo sẽ tổng hợp, xác minh và kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, hình ảnh liên quan do khách hàng cung cấp để đưa ra kết luận chính thức về vấn đề khiếu nại. Tùy vào kết quả xác định khiếu nại có hợp lý hay không mà Hoàng Phúc Photo sẽ tiến hành chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Bước 3: Giải quyết khiếu nại
  Với các khiếu nại hợp lý, trong vòng 3 ngày làm việc ngay sau khi chính thức chấp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, Hoàng Phúc Photo sẽ đưa ra phương án xử lý và hướng khắc phục cho khách hàng. Sau đó, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan nhanh chóng tiến hành biện pháp xử lý theo phương án đã đề ra và hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh trong từng trường hợp cụ thể.
  Thời gian xử lý và hoàn tất khiếu nại sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, thông thường sẽ không quá 10 ngày làm việc.
 • Bước 4: Hoàn tất khiếu nại
  Xác nhận kết quả, lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại.

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

– Hoàng Phúc Photo luôn sẵn sàng lắng nghe, nhanh chóng tiếp nhận các thông tin khiếu kiện hoặc phản ảnh của người dùng với tinh thần phục vụ, đồng thời cam kết thực hiện những nỗ lực tốt nhất để xác minh, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng các vấn đề phát sinh cho khách hàng.

Tuy nhiên, Hoàng Phúc Photo có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở hợp lý, bằng chứng xác thực hoặc không thuộc phạm vi Hoàng Phúc Photo chịu trách nhiệm quản lý.

– Mọi thương lượng, giải quyết vấn đề đều dựa trên cơ sở thỏa thuận, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp vấn đề khiếu nại vượt quá khả năng giải quyết của hai bên, vụ việc trên sẽ được đưa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.