Thỏa thuận sử dụng

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi tắt là “ĐKSD”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Hoàng Phúc Photo (sau đây gọi là “chúng tôi”, gọi tắt là “Hoàng Phúc Photo”) với người sử dụng (sau đây gọi là “Bạn”) về việc sử dụng bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc ứng dụng nào (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp trên trang web có tên miền Hoàng Phúc Photo.vn và các tên miền con khác liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với trang web này (sau đây gọi chung là “Website”).

ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi Bạn không đăng ký tài khoản cá nhân trên Website (sau đây gọi là “Tài khoản”). Khi truy cập Website và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Hoàng Phúc Photo nghĩa là Bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc với những quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra ở đây. Đồng thời, khi sử dụng một số dịch vụ có áp dụng điều khoản bổ sung, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các chỉ dẫn, quy định của dịch vụ cụ thể đó.

ĐKSD có thể được cập nhật lại theo quyết định của Hoàng Phúc Photo bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn hiểu rằng việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi ĐKSD được cập nhật nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo ĐKSD đã cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mình hiểu biết đầy đủ về phiên bản ĐKSD mới nhất tại mọi thời điểm. Bạn nên thường xuyên xem lại ĐKSD bởi vì chúng có thể phát sinh những ràng buộc đối với Bạn.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bạn sẽ cần đăng ký Tài khoản để có thể sử dụng các Dịch vụ nhất định. Khi đăng ký Tài khoản và sử dụng Dịch vụ, nghĩa là Bạn đã đồng ý và cam kết:

 • Cung cấp, duy trì và cập nhật đầy đủ cho Hoàng Phúc Photo các thông tin về bản thân theo đúng yêu cầu trong quy trình đăng ký (sau đây gọi là “Dữ liệu đăng ký”) và bảo đảm rằng Dữ liệu đăng ký này luôn là hiện thời, trung thực và chính xác. Bạn sẽ không cung cấp cho Hoàng Phúc Photo những thông tin sai lệch hoặc tạo một Tài khoản cho bất cứ ai ngoài chính mình khi chưa được cho phép.
 • Khi hoàn tất đăng ký trở thành thành viên Website, Bạn sẽ sở hữu một tài khoản cá nhân và mật khẩu tương ứng. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai khác truy cập vào Tài khoản của Bạn hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn Tài khoản của Bạn.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng Tài khoản của Bạn và sẽ thông báo ngay cho Hoàng Phúc Photo về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép Tài khoản hoặc vi phạm bảo mật.
 • Không ủy quyền hay chỉ định quyền và nghĩa vụ của Bạn cho bất cứ ai khác khi chưa nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Website vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.
 • Tài khoản của Bạn là không thể chuyển giao hoặc bán lại với bất kỳ lý do nào. Tài khoản của Bạn sẽ chấm dứt đồng thời với việc toàn bộ nội dung, quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo đó bị xóa bỏ vĩnh viễn ngay khi Bạn qua đời.
 • Bạn đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các quy định về giá và học phí khi sử dụng Website hoặc tham gia các Khóa học.

Hoàng Phúc Photo không thể và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ và tự thực hiện đầy đủ quy tắc bảo mật cho Tài khoản của chính Bạn.

Hoàng Phúc Photo có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản và từ chối việc sử dụng trong hiện tại hoặc tương lai của Bạn đối với Dịch vụ nếu Bạn cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai lệch, giả mạo.

Đôi khi, Hoàng Phúc Photo có thể cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ mà Bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong các trường hợp đó, Bạn đồng ý rằng các thông tin của Bạn có thể được chúng tôi thu thập (bằng các phương tiện nhận dạng thích hợp) và sử dụng theo quy định.

TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quy định chung

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin, dữ liệu, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội dung”), dù được đăng công khai hay truyền đưa riêng, hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải Hoàng Phúc Photo, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với: (a) toàn bộ Nội dung mà Bạn tải lên, đăng, gửi, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác thông qua Dịch vụ, (b) việc Bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội dung của người khác trên Website này hoặc với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc Bạn tiếp xúc, sử dụng Nội dung trên Website này.

Chúng tôi không thể kiểm soát cũng như không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác của bất kỳ Nội dung nào được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được những người sử dụng khác nhau bày tỏ. Bạn hiểu rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những Nội dung được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ có thể gây nguy hại cho Bạn.

Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến các Nội dung mà người sử dụng cung cấp và không có trách nhiệm phải hiển thị mọi giao tiếp, thông tin mà người sử dụng đã thực hiện. Nếu có Nội dung vi phạm hoặc không phù hợp với các thỏa thuận và điều kiện của ĐKSD này, chúng tôi có thể kiểm tra những điều không đúng, xác định thiện chí và thận trọng xem xét về việc loại bỏ hay yêu cầu loại bỏ các Nội dung đó. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp xử lý với những hoạt động không phù hợp như thế. Chúng tôi đăng ký trước quyền trục xuất người sử dụng và ngăn chặn những sự truy cập xa hơn đến Website để xâm hại ĐKSD hay luật pháp, đồng thời giữ quyền loại bỏ những giao tiếp vi phạm và không phù hợp. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng điều đó có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Hoàng Phúc Photo hoặc có thể khiến cho Hoàng Phúc Photo mất đi (toàn bộ hay một phần) dịch vụ với ISP hay những nhà cung cấp khác.

Quy định đăng tải nội dung

Bạn có thể chia sẻ thông tin hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, Bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng Bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Bạn chấp nhận sẽ KHÔNG gửi, đăng tải, lan truyền hoặc phát tán lên Website dưới bất kỳ hình thức nào những Nội dung sau:

 • Nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu Bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những nội dung không được phép công bố hay tiết lộ;
 • Nội dung sai lệch, chưa kiểm chứng, không chính xác hoặc những thông tin không phải là của chính Bạn;
 • Nội dung gây cản trở, làm mất hoặc ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của bất cứ cá nhân và tổ chức nào khác;
 • Nội dung máu me, kinh dị, khiêu dâm, đồi trụy, tục tĩu, khiếm nhã, bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng, sỉ nhục, vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, mạo danh, lừa gạt, đe dọa, bạo lực, quấy rầy, gây rối, phá hoại, kích động, căm ghét, gây thù oán hoặc xung đột, đả kích hay chia rẽ chính trị/tôn giáo/sắc tộc, kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, tuyên truyền chống phá nhà nước và những nội dung có hại, gây khó chịu khác bao gồm cả những nội dung dẫn đến việc truyền bá hay khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm pháp luật, các quy định của địa phương, quốc gia và nước ngoài;
 • Nội dung vô nghĩa, không có chủ đề, không đúng chủ đề; lặp lại nhiều lần cùng một nội dung/URL…;
 • Thông tin bán hàng đa cấp trái pháp luật, các nội dung xúi giục kinh doanh/dụ dỗ mua bán, các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh tinh” (“junk”), “thư rác” (“spam”), “thư gửi hàng loạt” (“chain letters”),… và bất kỳ nội dung nào khác mà không được yêu cầu hoặc cho phép;
 • Nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, các quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy, chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.

Những hạn chế sử dụng đặc biệt

Bạn đồng ý KHÔNG dùng Website vì bất cứ điều nào dưới đây:

 • Tái sản xuất, phân phối, trưng bày/giới thiệu công khai, tạo ra tác phẩm phái sinh từ nội dung các Khóa học, hoặc sử dụng và khai thác nội dung các Khóa học cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được cấp phép từ Hoàng Phúc Photo và chủ sở hữu bản quyền nội dung đó;
 • Tập hợp, sao chép hay nhân đôi bằng bất cứ cách thức nào bất cứ nội dung hay thông tin nào hiện có từ Website;
 • Xóa hoặc sửa lại bất cứ thông tin, dữ liệu nào được đăng bởi bất cứ người nào khác;
 • Thu thập thông tin, tài liệu, địa chỉ email của người khác từ trang Hoàng Phúc Photo hoặc sử dụng các chương trình tự động thu thập thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 • Lấy thông tin đăng nhập hay truy cập tài khoản thuộc về một người nào khác, truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ;
 • Tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của Bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của Bạn vì những mục đích không được quyền, nếu Bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của Hoàng Phúc Photo;
 • Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của Dịch vụ, Website hay bất cứ hoạt động nào được kiểm soát trên trang web này.
 • Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung đăng trên Website.
 • Thực hiện bất cứ hành động nào áp đặt một lượng lớn, không hợp lý hay không cân xứng lên bất cứ thiết bị nào của Website. Thực hiện bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm giảm hoạt động bình thường của Website.
 • Điều chỉnh hay nối liền bất cứ nội dung hoặc thông tin nào hiện có của Website.
 • Khởi xướng, tiếp tay hoặc thực hiện các hoạt động phi pháp.
 • Tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm ĐKSD này.

QUY ĐỊNH AN TOÀN WEBSITE

Bạn bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của Website, bao gồm mà không hạn chế: (a) truy cập những dữ liệu không dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà Bạn không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét, kiểm tra hoặc xác nhận những khe hở hay mức độ an toàn của hệ thống mạng mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại với bất cứ người sử dụng dịch vụ, người chủ dịch vụ hay hệ thống mạng, bao gồm mà không hạn chế, thông qua các phương tiện hay bằng hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…, (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác nhau để che giấu nguồn gốc của các nội dung nào được truyền đưa.

Sự xâm hại mạng hoặc an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến các xâm hại nêu trên.

MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC

Website có thể chứa những liên kết, thông tin hoặc trang web của bên thứ ba. Những liên hệ này được cung cấp như một tiện lợi cho Bạn, Hoàng Phúc Photo không xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất kỳ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý và hiểu rằng nếu Bạn truy cập những trang web của bên thứ ba thì đó là quyết định của riêng Bạn. Theo đó, đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào xảy ra liên quan tới việc sử dụng hay tin tưởng vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn có hoặc thông qua trang web của bên thứ ba đó là rủi ro mà chính Bạn phải gánh chịu.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ

Tại mọi thời điểm, Hoàng Phúc Photo có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ nội dung nào cũng như thay đổi sự trình bày, giao diện, thành phần hoặc chức năng của Website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.

Trường hợp Hoàng Phúc Photo có những sửa đổi dịch vụ liên quan đến các Khóa học tính phí mà Bạn đã mua và chưa hoàn tất, thì khối lượng và chất lượng của Dịch vụ đó vẫn đảm bảo giá trị ngang bằng hoặc tốt hơn so với cam kết ban đầu.

Bạn đồng ý rằng Hoàng Phúc Photo không có nghĩa vụ với Bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp một hay toàn bộ Dịch vụ.

CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng Hoàng Phúc Photo bảo lưu quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của Bạn ra khỏi Website, ngừng cung cấp toàn bộ hay bất cứ phần nào của Dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập vào Website và ngăn chặn cả khả năng tiếp tục sử dụng Dịch vụ nếu Bạn vi phạm nội dung hay tinh thần của bản ĐKSD này hoặc trong trường hợp nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra, xác nhận bất kỳ thông tin nào mà Bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản Hoàng Phúc Photo.

Hoàng Phúc Photo có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKSD này và chấm dứt Tài khoản của Bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với ĐKSD hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch vụ hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ; (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc phi pháp; (f) không thanh toán các khoản phí nào mà Bạn phải chi trả liên quan đến Dịch vụ.

Đồng thời, Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt tài khoản, tạm ngừng cung cấp Dịch vụ, ngăn chặn quyền truy cập vào Website đều có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của Hoàng Phúc Photo và chúng tôi không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất cứ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào.

QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Những nội dung của Website này bao gồm mà không giới hạn như văn bản, âm nhạc, âm thanh, video clip, hình chụp, hình họa, biểu tượng thiết kế, phần mềm và những nội dung khác (tập hợp thành “Nội dung trang web”) là tài sản riêng của Hoàng Phúc Photo và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Website đều thuộc về Hoàng Phúc Photo hoặc cấp phép hợp pháp cho Hoàng Phúc Photo sử dụng. Bạn không thể sao chép, thay đổi hay bán Nội dung trang web này; hoặc gửi, phân phối, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng hay nói cách khác là sử dụng Nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc sử dụng Nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng nào khác vì bất cứ mục đích gì đều bị ngăn cấm.

Sử dụng trái phép Nội dung trang web có thể dẫn đến xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của Hoàng Phúc Photo cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản chính thức. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác, dù công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để Bạn sử dụng Dịch vụ.

Song song đó, Hoàng Phúc Photo luôn tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và thực hiện chính sách bảo vệ bản quyền cùng các tài sản trí tuệ khác một cách nghiêm ngặt. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người dùng và những đối tác liên quan đến nội dung của Website cũng nghiêm túc thực hiện Chính sách bản quyền. Vui lòng xem chi tiết tại đây!

PHẢN HỒI CHO HOÀNG PHÚC PHOTO

Hoàng Phúc Photo đánh giá cao thông tin từ người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến Website và Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của Hoàng Phúc Photo không quy định chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, phát minh hoặc các tài liệu khác với những gì chúng tôi yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi ghi nhận thông tin đóng góp từ Bạn về Dịch vụ, nhưng Bạn hãy chỉ cung cấp những thông tin chuyên biệt liên quan đến Dịch vụ và vui lòng không gửi cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, phát minh hoặc tài liệu và những thông tin bí mật, độc quyền. Do vậy, nếu Bạn gửi những đề nghị, ý kiến, bản vẽ, tài liệu, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (gọi chung là “Phản hồi”) cho Hoàng Phúc Photo bằng bất kỳ hình thức nào thì nó sẽ tự động trở thành tài sản của Hoàng Phúc Photo. Những ai gửi những Phản hồi như thế đều không được đòi hỏi Hoàng Phúc Photo bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Phản hồi này vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện nào trên toàn thế giới. Đồng thời, Bạn đồng ý rằng Hoàng Phúc Photo có thể có những thứ tương tự, đang trong quá trình nghiên cứu hoặc phát triển, với Phản hồi đó. Hoàng Phúc Photo sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền, đã biết bây giờ hoặc sau này, phát triển thành ý tưởng và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý tưởng này với bất cứ mục đích gì mà không phải bồi thường hoặc chi trả khoản thù lao nào cho Bạn hay bất cứ ai gửi Phản hồi.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Trên cơ sở về sự tin cậy và hiểu rõ việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng người dùng, Bạn đồng ý rằng:

 • Dịch vụ của Hoàng Phúc Photo được cung cấp theo nguyên tắc “nguyên trạng” và “như đang có”. Hoàng Phúc Photo bảo lưu quyền, nhưng không là nghĩa vụ, thực hiện việc cải tiến hoặc hiệu chỉnh sai sót, sơ xuất trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi khước từ một cách rất rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới mọi hình thức, dù hàm ý hay công bố, bao gồm nhưng không giới hạn, về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan tới bất kỳ tài liệu hoặc sản phẩm nào.
 • Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Bạn hay Dịch vụ sẽ kịp thời, an toàn, ổn định và không bị gián đoạn. Chúng tôi không chứng nhận rằng Website sẽ hoạt động mà không có lỗi hoặc hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác hay là Website sẽ có thể luôn truy cập được tại bất kỳ mọi thời điểm.
 • Chúng tôi không đảm bảo thông tin của Website luôn chính xác và không có sai sót. Mặc dù Hoàng Phúc Photo nỗ lực kiểm tra thường xuyên và liên tục, tuy nhiên bởi nội dung trên Website có được từ nhiều nguồn khác nhau nên đôi khi xảy ra tình trạng lỗi nhập liệu. Do vậy, nếu Bạn nghi ngờ hoặc phát hiện các nội dung mà Bạn cho rằng chưa chính xác, có lỗi nhập liệu, vui lòng hỗ trợ bằng cách thông báo ngay cho Hoàng Phúc Photo theo địa chỉ email admin@hpphotoshop.com hoặc Hotline 0395 274 247 để chúng tôi có thể xử lý nhanh nhất.
 • Mọi tài liệu được tải xuống hoặc nhận được thông qua việc truy cập và sử dụng Dịch vụ là quyết định riêng của Bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính hoặc thiết bị của Bạn hay việc mất dữ liệu nếu có do việc tải các tài liệu đó.
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng cả Hoàng Phúc Photo và những bên tham gia cung cấp Dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào. Việc sử dụng những lời tư vấn đó hay bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của Bạn với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
 • Tất cả người sử dụng đều phải có trách nhiệm tự đảm bảo sức khỏe của chính mình và tính phù hợp trước khi sử dụng Dịch vụ; ngừng ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ và tham vấn bác sĩ hoặc các dịch vụ y tế nếu có những biểu hiện hoặc triệu chứng nguy hại đến sức khỏe trong khi sử dụng Dịch vụ như: hoa mắt chóng mặt, co giật mắt, co giật cơ, mất phương hướng, mất nhận thức…

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Hoàng Phúc Photo, các nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong Website sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại, tổn thất, hậu quả (bao gồm mà không hạn chế các thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) không thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp, thứ phát, ngẫu nhiên phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được Dịch vụ hoặc do việc sửa đổi, truyền đưa các dữ liệu hoặc truy cập trái phép của Bạn bất kể có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù Hoàng Phúc Photo, các nhà cung cấp hay các bên liên quan (tùy từng trường hợp) đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại như vậy.

MIỄN TRỪ

Bạn đồng ý bồi thường, đảm bảo và giữ cho Hoàng Phúc Photo, công ty mẹ, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các nhân viên, các đối tác, các bên cung cấp, các bên bán hàng, các bên đồng thương hiệu và các bên cấp phép của Hoàng Phúc Photo được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện phát sinh từ: Nội dung mà Bạn cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch vụ; việc Bạn sử dụng Dịch vụ; việc Bạn kết nối tới Dịch vụ; việc Bạn vi phạm ĐKSD; việc Bạn vi phạm quyền của bất cứ người nào khác hoặc việc Bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

THÔNG BÁO

Hoàng Phúc Photo có thể, nhưng không là nghĩa vụ, cung cấp cho Bạn các thông báo qua thư, thư điện tử hoặc đăng trên Website. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư, thư điện tử và việc hiển thị thông báo, các liên kết tới thông báo cho Bạn nói chung trên Website sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho Bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

LIÊN HỆ VỚI HOÀNG PHÚC PHOTO

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề cần hỗ trợ khi sử dụng Website, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: admin@hpphotoshop.com.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

ĐKSD (và các thỏa thuận bổ sung, các chính sách được kết hợp vào ĐKSD này) được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Hoàng Phúc Photo về việc Bạn truy cập Website và sử dụng Dịch vụ. Việc chúng tôi không thể thực hiện hay thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

Bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Bạn sử dụng Website hoặc Dịch vụ của Hoàng Phúc Photo sẽ được xem xét và giải quyết trên cơ sở luật pháp hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới hoạt động trực tuyến, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Nếu Bạn truy cập Website từ bên ngoài nước Việt Nam thì Bạn sẽ chịu trách nhiệm trong khuôn khổ những luật theo quyền hạn của Bạn.